You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

právo

nemovitostí, obchodní, občanské,

korporátní, pracovní

zastupování v řízení

advokátní úschova

e-advokacie

Balcar

Advokátní kancelář

Mgr. Michal Balcar je advokátem s mnohaletou praxí v oblasti poskytování právních služeb. Má zkušenosti z působení ve větší pražské advokátní kanceláři i z pozice podnikového právníka v nadnárodní korporaci.

Advokátní kancelář Mgr. Michala Balcara poskytuje služby ve všech právních odvětvích, přičemž se specializuje zejména na právo nemovitostí, vymáhání pohledávek, pracovní právo a právo občanské a obchodní. Do portfolia nabízených služeb patří i advokátní úschovy peněz a ověřování podpisů. Klienty kanceláře jsou středně velké společnosti, živnostníci i jednotlivé soukromé osoby. Menší tým advokátní kanceláře je zárukou flexibility a individuálního přístupu ke každému klientovi.

Advokátní kancelář sídlí na Praze 1 - Malé Straně.

Balcar AK

Právo nemovitostí

Nákup, prodej, darování nemovitostí...

Obchodní právo

Smlouvy, zakládání společností, exekuce, insolvence...

Občanské právo

Smlouvy, nájmy, pozemky, dary, smlouvy o dílo, výpůjčky...

Korporátní právo

Zakládání s.r.o., změna v orgánech a stanovách, virtuální sídla...

Pracovní právo

Pracovní smlouvy, výpovědi, konkurenční doložky, mlčenlivost...

Zastupování v řízení

Komplexní zastupování v občanském soudním řízení...

Advokátní úschova

Ochrana obou smluvních stran při prodeji nemovitostí...

e-Advokacie

Řešení jednodušších případů na dálku...