You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Obchodní právo

Vypracujeme a zrevidujeme

všechny typy obchodněprávních smluv, včetně jejich změn i ukončování:

 • kupní smlouva,
 • smlouva o prodeji či pachtu obchodního závodu,
 • smlouva o úvěru,
 • licenční smlouva,
 • smlouva o úschově,
 • příkazní smlouva,
 • zasilatelská smlouva,
 • smlouva o přepravě věci,
 • smlouva o obchodním zastoupení,
 • smlouva o společnosti (dříve sdružení),
 • smlouva o tichém společenství,
 • konkurenční doložky,
 • inominátní (nepojmenované / netypické smlouvy).

Zajistíme také vše potřebné k náhradě škody nebo k vydání bezdůvodného obohacení v obchodních vztazích. Pomůžeme při mimosoudním či soudním vymáhání pohledávek, či při sepsání nebo vymáhání pohledávek ze směnek a šeků.

Zabýváme se i duševním vlastnictvím (autorské licenční smlouvy, přihlášky ochranných známek, patentů a jiných forem duševního vlastnictví, včetně zastupování v soudních sporech).

Čeká vás insolvenční řízení? I zde vás zastoupíme! Sepíšeme s Vámi dlužnický i věřitelský insolvenční návrh na insolvenci a oddlužení, přihlášku pohledávky věřitele do řízení, včetně případného zastupování v souvisejících sporech.Zastupovat vás můžeme

i v těchto řízeních:

 • občanské soudní řízení,
 • mimosoudní jednání o narovnání (včetně spotřebitelského ADR),
 • rozhodčí řízení,
 • řízení o odvolání a o dovolání,
 • zhájení exekuce návrhem,
 • isolvenční přihláška věřitele.