You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Advokátní úschova

Advokátní úschova peněz

je nejbezpečnější variantou ochrany práv smluvních stran při prodeji nemovitosti, neboť vylučuje riziko dispozice kupní ceny prodávajícím před zápisem vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí a na druhé straně zajišťuje prodávajícímu, že kupní cena byla již v plné výši kupujícím složena.

Nabízíme Vám tento způsob zajištění Vaší koupě nebo prodeje nemovitostí standardním způsobem, tedy uložením celé částky kupní ceny po dobu převodu nemovitostí v katastru na našem účtu advokátní úschovy a její převedení prodávající straně po zdárném dokončení převodu.

Jsme připraveni i na alternativy jednání s bankami v případě, že bude zapotřebí sjednat či ukončit hypoteční smlouvy nebo jinak refinancovat nemovitost.