You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Korporátní právo

Nabízíme služby malým a středně velkým subjektům.Obchodní korporace

(všech forem - s. r. o., a. s., v. o. s., k. s., družstva)

 • zakládání předpřipravených společností;
 • přeměny (fúze, rozdělení, změna formy);
 • likvidace;
 • smluvní agenda - sepsání, revize, dodatky (viz obchodní právo).


Neziskové organizace

(spolky, ústavy, nadace, společenství vlastníků jednotek, o.p.s., církve a náboženské společnosti)

 • založení nové neziskovky;
 • přeměny (fúze, rozdělení, změna formy);
 • změna sídla, statutárního orgánu, stanov;
 • smluvní agenda - sepsání, revize, dodatky (viz obchodní právo).


Veřejné organizace

(příspěvkové apod.)

 • poradenství ohledně registru smluv;
 • smluvní agenda - sepsání, revize, dodatky (viz obchodní právo).


Služba Virtuálního sídla

 • umístění sídla;
 • vyzvedávání pošty.


Obchodní rejstřík

 • zápisy nově vzniklých právnických osob;
 • změny sídla společnosti;
 • změny obsazení statutárního orgánu;
 • změny stanov;
 • výmaz z rejstříku.


Manažerské právo

 • pracovní smlouvy;
 • smlouvy o výkonu funkce;
 • konkurenční doložky.