You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Právo nemovitostí

Jednotlivým klientům

nabízíme komplexní právní servis při prodeji a darování nemovitostí (smlouvy o zprostředkování, rezervační smlouvy, advokátní úschova peněz, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy, darovací smlouvy). Řešíme také převody členství v bytovém družstvu, spoluvlastnické vztahy k nemovitostem (podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů), zřízení zástavního práva, předkupního práva a věcných břemen a vypořádání podílového i bezpodílového spoluvlastnictví nemovitosti.

Pro společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva máme připravený komplexní právní servis, zahrnující například vznik, uspořádání práv a povinností, poradenství při tvorbě a změnách stanov, domovního řádu a jiných vnitřních předpisů, poradenství při řešení porušování členských práv a povinností včetně vyloučení člena družstva, převody bytových jednotek do osobního vlastnictví členů bytového družstva, vyhotovení prohlášení vlastníka budovy, které slouží k rozdělení nemovitosti na bytové jednotky a převody bytových jednotek do osobního vlastnictví jednotlivých členů bytového družstva.

Samozřejmostí je úplný právní servis při nájmu bytu a prostor sloužících k podnikání (smlouvy o nájmu a podnájmu, výpovědi z nájmu, odstoupení od smlouvy o nájmu), ale také výměny bytů, zastupování v soudním, mimosoudním i rozhodčím řízení v souvislosti s nemovitostmi a vydržení vlastnického práva (žaloby o určení, zastupování před soudy).

V případě potřeby také za vás můžeme podávat návrhy a zastupovat Vás před katastrálním úřadem nebo pro Vás zajistit úřední ověřování pravosti podpisu (se stejným účinkem jako notářské ověření nebo ověření na Czechpointu).