You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pracovní právo

Vypracujeme nebo zrevidujeme

pro vás pracovní smlouvy a dohody o pracích, konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Vytvoříme vám výpovědi z pracovního poměru a okamžité zrušení pracovního poměru uplatněné zaměstnavatelem i zaměstnancem.

Zabýváme se ochranou práv zaměstnance i zaměstnavatele (pracovní doba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, diskriminace, překážky v práci, cestovní náhrady). Můžeme vás zastoupit v souvisejících mimosoudních i soudních řízeních a jednáních.

Zajistíme také vše potřebné k náhradě škody v pracovněprávních vztazích, včetně odškodnění při pracovním úrazu či nemoci z povolání.

Vypracujeme nebo zrevidujeme vnitřní předpisy zaměstnavatele. Sepíšeme dohody o srážkách ze mzdy. Poradíme vám s povinnostmi zaměstnavatele při skončení pracovního poměru (odstupné, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek). Navrhneme konkurenční doložky nebo kvalifikační dohody.

Řešit s Vámi budeme i specifické případy odpovědnosti zaměstnance za škodu (dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů a dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování). Nabízíme také komplexní právní poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání nebo vysílání zaměstnanců do zahraničí.